Johtamisguru Sandy Ogg: ”Arvokäyrä kääntyy nousuun, kun talentti kytketään arvon luomiseen”.

Sandy Ogg,
Founder & CEO,
CEO.works

Toimialoja, transformaatioita ja trendejä tulee ja menee, mutta yksi on ja pysyy: toimitusjohtajan tehtävä on luoda arvoa.

Tiedätkö sinä, ketkä luovat yrityksesi arvon?Arvoa luo yrityksen jokainen työntekijä, ei vain sen johtoryhmä. Keskeiset arvoa tuottavat roolit on syytä tunnistaa, sanoo CEO.works Inc’n perustaja Sandy Ogg.
Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa päivittäistavarajätti Unileverin henkilöstöjohtajana sekä sijoitusyhtiö Blackstonen partnerina.

”Blackstone oli arvonluonnissa jo kadehdittavan menestyksekäs, mutta he palkkasivat minut nimenomaan parantamaan onnistumisprosenttia arvon luomisessa. Arvokäyrän kasvua kiihdytettiin kytkemällä talentti arvon synnyttämiseen. Toimitusjohtajien onnistumisprosentti nousi samalla
42 prosentista yli 70 prosenttiin ”, Ogg kertoo.

Yrityksen arvoa ennustettaessa kannattaa laskea kaksi eri skenaariota. Toinen niistä (momentum case) on arvio yrityksen arvon kehityksestä, jos yritys jatkaa hyvää työtä omalla alallaan. Toinen (bend the curve -case) puolestaan kuvaa tilannetta, jonka yritys voi saavuttaa, mikäli se osaa ennakoida asiakkaidensa tulevaisuuden tarpeita, vastata niihin strategisesti ja kytkeä talentti saumattomasti toteuttamiseen.

”Tässä piilee valtavia mahdollisuuksia. Huomasin saman tien, että 80 prosenttia niistä yrityksistä, jotka onnistuivat ensimmäisenä toimintavuotena, menestyi myös jatkossa. Oikeiden kykyjen saaminen tärkeimpiin johtoasemiin mahdollisimman nopeasti (big people to the big jobs) auttoi yrityksiä saamaan etumatkaa verrattuna kilpailijoihin”, Ogg sanoo. Yrityksen kannattaa miettiä tarkkaan, mikä tehtävä on oikea kokeneelle ammattilaiselle ja mikä nuorelle ja lupaavalle kyvylle.

”Kokemusta ja sen tuomaa näkemystä ei kannata aliarvioida. Uudet johtajat tarvitsevat paikkoja kasvaa, mutta näiden paikkojen ei tarvitse olla liiketoiminnalle kriittisimpiä”, Ogg sanoo.

Listaa roolit, joissa arvo syntyy

Arvonluonnin paikkojen tunnistaminen on helpommin sanottu kuin tehty. Ogg kehitti tähän metodin työskennellessään Blackstonella. Oggin metodissa yritys listaa 25–50 avainroolia, jotka todella kasvattavat arvoa.

”Edes globaaleissa suuryrityksissä on harvoin yli 50 arvon kannalta kriittistä ydintehtävää, vaan yleensä listan koko asettuu 25– 40 rooliin.Se voi silti olla hieman enemmänkin, esimerkiksi Unileverillä työskennellessäni saimme listaamme 56 roolia”, Ogg sanoo.

Karkeasti arvoa luovat tehtävät voi jakaa kahteen ryhmään. Toinen ryhmä luo arvoa kasvattamalla liikevaihtoa, alentamalla kustannuksia ja lisäämällä tehokkuutta. Toinen puolestaan mahdollistaa arvon riskienhallinnalla. He työskentelevät tyypillisesti esimerkiksi kyberturvallisuuden, rekrytoinnin, säätelyn ja juridiikan parissa.

”Kannattaa katsoa johtoryhmää pidemmälle. Johtoryhmän lisäksi
arvoa luodaan tyypillisesti kaksi tai kolme askelta toimitusjohtajan alapuolella”, Ogg sanoo.

Kun lista on luotu, sitä pitää päivittää säännöllisesti ja todella ymmärtää roolien tärkeys.

”Näihin rooleihin ei tulla kasvamaan ja kehittymään. Näihin
rooleihin tullaan onnistumaan. Kykyjen kehittämiseen pitää käyttää muita kuin listalla olevia rooleja”, Ogg muistuttaa.

Teksti:
Tero J. Kauppinen,
CEO and Founder, VIA Group, Leaders’ Business School & Co-Founder, CEO.works Oy


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *